Make your own free website on Tripod.com
iconaddresource_prof.gif (5113 bytes)  

  SEFUROKSİM AKSETİL

KARŞILAŞTIMALI TEDAVİ MALİYETLERİ TABLOSU

ana sayfa                                                                                                                                                                                             www.mumessil.bulteni.com

ÜRÜN ADI FİRMA ETKEN MADDE VE MİKTARI TİCARİ ŞEKLİ KUTU FİYATI BİRİM FİYATI GÜNLÜK TEDAVİ DOZU GÜNLÜK TEDAVİ MALİYETİ
AKSEF 250 NOBEL 250 mg 10 tablet 11.345.000 1.134.500 2x1 2.269.000
ZİNNAT 250 G.S.K 250 mg 10 tablet 20.635.000 2,063,500 2x1 4,127,000
CEFATİN 250 ROCHE 250 mg 10 tablet 20.635.000 2,063,500 2x1 4,127,000
CEFAKS 250 DEVA 250 mg 10 tablet 18,503,400 1,850,340 2x1 3,700,680
ORACEFTİN 250 FAKO 250 mg 10 tablet 11,346,000 1,134,501 2x1 2.269.002
CEFAKS 500 DEVA 500 mg 10 tablet 31,721,100 3,172,110 2x1 6,344,220
ORACEFTİN 500 FAKO 500 mg 10 tablet 21,833,500 2,183,350 2x1 4,366,700
ZİNNAT 125 G.S.K 125 mg 10 tablet 11,230,000 1,123,300 2x1 2,246,600
CEFATİN 125 ROCHE 125 mg 10 tablet 11,230,000 1,123,300 2x1 2,246,600
CEFAKS 125 DEVA 125 mg 10 tablet 10,044,800 1,004,480 2x1 2,008,960

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sefuroksim aksetil oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan absorbe olur ve intestinal mukozada ve kanda hızla hidrolize olarak  serbest sefuroksim kan dolaşımına bırakılır.Gıdalarla birlikte alındığında absorbsiyonu artar.

Yemeklerden sonra alındığında yaklaşık 2-3 saat içinde ulaşılan palzma pik konsantrasyonları 125mg'lık doz için 2,1mcg/ml , 250 mg'lık doz için 4,1 mcg/ml, 500 mg'lık doz için 7 mcg/ml olarak saptanmıştır Serum yarılanma ömrü 1,2 saattir. Serum proteinlerine  %50' den daha az oranda bağlanır.

Sefuroksim aksetilin ana bileşiği sefuroksim ,in-vivo bakterisidal etki gösterir. Sefuroksim ,beta laktamaz üreten suşlar dahil,sık rastlanılan yaygın patojenlerin çoğuna bakterisid etkili antibakteriyel bir ajandır. Sefuroksim bakteriyel beta laktamazalara iyi bir stabilite gösterir . ampisilin ve amoksisiline dirençli tüm suşlara etkilidir.

Sefuroksim esansiyel proteinlere bağlanarak bakterilerde hücre duvarı sentezini inhibe eder.

Aşşağıdaki mikroorganizmalara  karşı etkilidir ;

Gram -  negatifler ;

 1. Escherichia coli
 2. Klebsiella pneumoniae
 3. Haemophilus İnfluenzae
 4. Haemophilus Paraİnfluenzae
 5. Moraxella (Banhamella) catarrhalis
 6. Neiseseria gonorrhoeae

Gram - pozitifler ;

 1. Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten türler dahil,metisiline dirençli türler hariç)
 2. Steptococcus pneumoniae
 3. Streptococcus pyogenes
 4. bazı enterokoklar ve Streptoccus faecalis Sefuroksime dirençlidirler.

Spiroketler ;

 1. Borrelia burdorferi

Anaeroblar ;

 1. Gram  pozitif ve gram negatif koklarr
 2. Gram  pozitif basiller ve gram negatif basiller

ENDİKASYONLARI

Alt solunum yolu enfeksiyonları  :  akut ve kronik bronşit,  pnömoni

Üst solunum yolu enfeksiyonları : KBB enfeksiyonları ,Otitis media, sinuzit, tonsillit, farenjit

Deri ve yumuşak doku enfksiyonları : Fronkül, pyoderma, impetigo

Ürogenital sistem enfeksiyonları : Piyelonefrit, sistit, üretrit ...

Gonore

KONTRENDİKASYONLARI 

  Sefolosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

 

UYARILAR / ÖNLEMLER

Yan etkiler genellikle hafif ve geçici özelliktedir. Diyare, bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür. Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek olarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis) ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş, serum hastalığını içeren aşırı duyarlılık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Mide asiditesini azaltan ilaçlar açlık durumuyla karşılaştırıldığında sefuroksiminin biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.